තමන් කෙරෙහි ඇති ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ගොඩ නගා ගැනීම සහ අලූත් තත්වයට ජීවිතය අනුවර්තනය වීම

වෛද්‍ය කයාත‍්‍රි පෙරියසාමි ලොව පුරා දැනට පවතින සෞඛ්‍ය තත්වය අස්ථාවර, නැවුම් හා ඉක්මනින් වෙනස්...

62 වසරක අභිමානවත් ගමන් මග සමරන ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් සංගමය

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය උදෙසා වසර 62කට අධික කාලයක් කැපවී ක්‍රියා කල ආයතනයක්...