2017 දී විදේශ ඇමතිවරයා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට බලපෑම් කරලා – COPE කමිටුවේ දී හෙළිවෙයි

2017 වර්ෂයේදී එවකට විදේශ අමාත්යාංශය යටතට පවරාගෙන තිබූ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ප්රසම්පාදන ක්රියාවලියට විදේශ අමාත්යවරයාගේ බලපෑම් එල්ල වී ඇති බව පොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණය වී තිබේ.
ඒ අනුව 2017 වර්ෂයේදී ක්ෂණික ලොතරැයි මුද්රණය සඳහා ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය සම්පූර්ණ කොට තිබූ ටෙන්ඩරයක් එවකට විදේශ අමාත්යවරයාගේ අවශ්යතාවය මත කැබිනට් තීරණයක් මගින් නවත්වා තිබේ. එවකට මුදල් අමාත්යවරයා වූ මංගල සමරවීර මහතා විසින් මෙම ටෙන්ඩරය නැවැත්වීම නිවැරදි තීරණයක් නොවන බවට නිරීක්ෂයක් ද ලබා දී ඇති නමුත් කැබිනට් තීරණය ලබා දී තිබුණේ ඉහත ටෙන්ඩරය ඉවත් කිරීමටයි.
ඒ අනුව Aqua Flex Lanka (Pvt)Ltd නැමැති ආයතනයට හිමිවිය යුතුව තිබූ ක්ෂණික ලොතරැයි ටිකට්පත් මුද්රණය කිරීමේ ටෙන්ඩරය නවත්වා ඇත. මෙම කැබිනට් තීරණය ගෙන ඇත්තේ Print Care Secure (Pvt) Ltd නැමැති ආයතනයේ බලපෑම මත බව ද කෝප් කමිටුව විසින් නිරීක්ෂණය කොට තිබේ. මෙම කැබිනට් තීරණය නිසා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයට විශාල මූල්ය පාඩුවක් සිදුවී ඇති අතර 2020 දක්වා තවමත් අදාල ලොතරැයිපත් මුද්රණය සඳහා නව ටෙන්ඩරයක් කැඳවීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී තිබේ.
මෙම කරුණු අනාවරණය වූයේ, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලොතරැයිපත් මුද්රණය හා භාරදීම පිළිබඳ ප්රසම්පාදන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමර්ශනය කිරීම සඳහා පසුගිය 04 වන දින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දී රැස්වූ පොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේදීය.
එයට අමතරව ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ 2017, 2018, 2019 වර්ෂවල වාර්ෂික වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නොමැති බව ද කෝප් කමිටුව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. ඒ අනුව කෝප් කමිටුව දන්වා සිටියේ ඒ පිළිබඳ කරුණු සොයා බලා අදාල වාර්තා කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

The post 2017 දී විදේශ ඇමතිවරයා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට බලපෑම් කරලා – COPE කමිටුවේ දී හෙළිවෙයි appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka