විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි UNDP නියෝජ්‍ය කලාපීය අධ්‍යක්ෂවරයා හමුවෙයි

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරතව සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ (UNDP) ආසියා සහ පැසිෆික් කලාපය සඳහා නියෝජ්‍ය කලාපීය අධ්‍යක්ෂ Christophe Bahuet මහතා 2022 අගෝස්තු 12 වැනි දින විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා හමුවිය.

දශක පහකට අධික කාලයක් තිස්සේ සහ විශේෂයෙන් දුෂ්කර කාලවල දී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් ස්ථාවර සහයෝගය අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා අගය කළේය. ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන සමඟ සමීප සහයෝගීතාව දිගටම පවත්වාගෙන යාමට උනන්දුව දක්වයි. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, විශේෂයෙන් හඳුනාගෙන ඇති ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍රවල සහ වත්මන් අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා රජය විසින් ගනු ලබන ප්‍රතිසාධන ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ අඛණ්ඩ සහයෝගය සහ සහයෝගීතාව නියෝජ්‍ය ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ බහුවෙට් මහතා තහවුරු කළේය.

අවදානමට ලක්විය හැකි ප්‍රජාවන් සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ පියවරයන්ට සහාය වීම සහ වර්තමාන අභියෝගවලින් තිරසාර ලෙස ප්‍රකෘතිමත් වීම සහතික කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන සහ ශ්‍රී ලංකා රජය අතර සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ක්‍රම පිළිබඳව ද ඔවුහු සාකච්ඡා කළහ.

The post විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි UNDP නියෝජ්‍ය කලාපීය අධ්‍යක්ෂවරයා හමුවෙයි appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka