රාජ්‍ය – පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය යටතේ කොළඹ වරායට නැව් භාණ්ඩ සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක්

දකුණු ආසියානු කලාපයේ කේන්ද්‍රීය වරාය වන කොළඹ වරාය, සේවා සැපයුම් කේන්ද්‍රස්ථානයක් වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීම ජාතික වරාය ප්‍රධාන සැලැස්මේ එක් උපායමාර්ගික අරමුණක් වේ. ඒ යටතේ, කොළඹ දකුණු වරායට අයත් බැටන්බර්ග් සහ බ්ලූමැන්ඩල් යන ප්‍රදේශ සේවා සැපයුම් ප්‍රදේශ වශයෙන් රාජ්‍ය – පෞද්ගලික හවුල්කා‍රිත්වය යටතේ සංවර්ධනය කළ හැකි ප්‍රදේශ වශයෙන් හඳුනාගෙන තිබේ.
එසේම, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අභ්‍යන්තර බහාලු මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය නැව් භාණ්ඩ සේවා සැපයුම් පහසුකම් සහිතව ඉදි කිරීම සඳහා සමඟි බහාලු පර්යන්තය (UTC) යෝග්‍ය බවට හඳුනාගෙන ඇත. නැ‍ඟෙනහිර බහාලු පර්යන්තය (ECT) සහ බටහිර බහාලු පර්යන්තය (WCT) මෙහෙයුම් කටයුතු අර්ධ වශයෙන් 2023 වර්ෂයේදී ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, ඒ අනුව කොළඹ වරායේ මෙහෙයුම් ධාරිතාව වසරකට බහාලු විස්සේ සම ඒකක මිලියන දහය ඉක්මවා යනු ඇත. මෙම තත්ත්වය යටතේ කඩිනමින් සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීමේ අවශ්‍යතාව පැන නැගී ඇති අතර, ඒ සඳහා කොළඹ ජාත්‍යන්තර බහාලු පර්යන්ත (CICT) සමාගම විසින් ආයෝජන යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.
ඒ අනුව කොළඹ වරාය නගරයෙන් සීමා වන දකුණු ආසියා ද්වාර පර්යන්තය (SAGT), කොළඹ ජාත්‍යන්තර බහාලු පර්යන්තය (CICT) සහ නැ‍ඟෙනහිර බහාලු පර්යන්තය (ECT) යන පර්යන්තයන්ට යාබදව හෙක්ටයාර 5.3කට ආසන්න ඉඩම් ප්‍රමාණයක දකුණු කොළඹ වරායේ බැටන්බර්ග් ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය – පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය යටතේ නැව් භාණ්ඩ සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එම සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති යෝජනාව ඇගයීම සඳහා සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවක් පත් කිරීමටත්, එම කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදි ඉදිරි පියවර ගැනීමටත් වරාය හා නාවික අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

The post රාජ්‍ය – පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය යටතේ කොළඹ වරායට නැව් භාණ්ඩ සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka