ඩොලරය යළි 200 යි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව අද (21) දින ඒක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 195.10 ක් සහ විකුණුම් මිල රු. 200.90 ක් ලෙසින් සටහන් වේ.

මේ අතර අද දින නිරූපිත එතැන් එ.ජ.ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතිකය රු. 191.88 ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

නිරූපිත එතැන් එ.ජ.ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතිකය (SPOT Exchange rate) යනු පෙර දිනයේදී දේශීය විදේශ විනිමය වෙළදපොළහි එ.ජ.ඩොලරයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා රුපියලහි සිදු වූ සමස්ථ සැබෑ එතැන් ගණුදෙණුවල බර තැබූ සාමාන්‍ය අගය වේ.

United States Dollar

Date Buy Rate (LKR) Sell Rate (LKR)
2021-04-21 195.1000 200.9000
2021-04-20 190.2905 195.2145
2021-04-19 187.9300 191.9700
2021-04-16 195.7200 201.2800
2021-04-15 199.8080 204.6280
2021-04-12 199.1500 203.7300
2021-04-09 199.0400 203.5900
2021-04-08 199.2100 203.5000
2021-04-07 198.5600 202.8800
2021-04-06 198.0000 202.7000
2021-04-05 197.2500 201.9500
2021-04-01 197.0000 202.1000

සබැඳි පුවත්,

ආණ්ඩුවේ බැංකුවේ ඩොලරය රු. 206.50 යි – හර්ෂ ද සිල්වා

April, 20, 2021

The post ඩොලරය යළි 200 යි appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka