කොවිඩ් බලපෑමට ලක්වූ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට වහාම සහන සලසන්න ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 165 ක ණයක්

COVID-19 වසංගතයෙන් දිගු කාලීනව දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව ඇති කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට (SME) වහාම මූල්‍ය ආධාර සැපයීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 165 ක ණයක් ලබා දී තිබේ. කාන්තාවන් සහ කුඩා තේ වතු හිමියන්‍ විසින් මෙහෙයවනු ලබන ව්‍යාපාර ද ඇතුළුව අඩු පහසුකම් සහිත කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා මේ හරහා සහාය දැක්වීමට නියමිත වේ.

අපනයන අරමුණු කරගත් කර්මාන්තවල ඉල්ලුම අඩුවීම සහ සැපයුම් දාම කඩාකප්පල් වීම හේතුවෙන් COVID-19 ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට දැඩි බලපෑම් එල්ල කර ඇත. මෙහිදී සමස්ත රැකියා ප්‍රමාණයෙන් 45% කටත්, ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 52% කටත් දායකත්වයක් දක්වන කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට තම ව්‍යාපාර පුනර්ජීවනය කිරීම සඳහා මූල්‍යමය සහාය ඉතා වැදගත් වේ.

The post කොවිඩ් බලපෑමට ලක්වූ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට වහාම සහන සලසන්න ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 165 ක ණයක් appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka