කෘෂිකාර්මික යෙදවුම් ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පවතින සීමාවන් සංශෝධනය කිරීමට තීරණයක්

පවතින විදේශ විනිමය හිඟය, ණයවර ලිපි විවෘත කිරීමේ අපහසුතා මෙන්ම පෙර ගෙවීමේ ක්‍රමයට අදාළ මුදල් ගෙවීමේ සීමා හේතුවෙන් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අත්‍යවශ්‍ය යෙදවුම් නියමිත කාලය තුළදී මෙරටට ආනයනය කිරීමට අපහසු වීම හේතුවෙන් කෘෂිකර්මාන්තය දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇත.

විශේෂයෙන්ම, කෘෂිකාර්මික යෙදවුම් ආනයනය කිරීමේදී එවැනි ආනයනයන්ට අදාළ සෑම ඇණවුමක් සඳහාම ආයතන කිහිපයකින් අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වීම හේතුවෙන් අදාළ ආනයනයන් ප්‍රමාද වීම මෙන්ම අතිරේක පිරිවැයක් දැරීමට ද සිදු වන බව කෘෂිකාර්මික යෙදවුම් ආනයනකරුවන් විසින් රජයේ අවධානයට යොමු කර ඇත.

ඒ අනුව, එළඹෙන මහ කන්නයේ කෘෂීකාර්මික කටයුතු බාධාවකින් තොරව කර ගෙන යාමට හැකි වන පරිදි, හඳුනාගත් කෘෂි බීජ, කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය සහ රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීමේදී දැනට අදාළ වන පෙර ගෙවීම් සීමාව වන ඇමරිකානු ඩොලර් 50,000ක වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් 250,000ක් දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම පිණිස මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලඳ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයහ විසින් අනුමත කරන ලදී.

The post කෘෂිකාර්මික යෙදවුම් ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පවතින සීමාවන් සංශෝධනය කිරීමට තීරණයක් appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Bizweb2 Bizweb2
#SriLanka #News #lka