අප්‍රේල් මාසයේ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම 16.15%කින් පහළට

2023 අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන කාර්ය සාධනය

2022 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව 2023 අප්‍රේල් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 814.1 දක්වා 16.15% කින් අඩු විය. එපමණක් නොව, එය 2021 අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව 0.5% ක අඩුවීමකි. වත්මන් ආර්ථික තත්වය හේතුවෙන් ප්‍රධාන වෙළඳපොළවල ප්‍රධාන නිෂ්පාදන සඳහා නිර්මාණය වූ අඩු ඉල්ලුම තවදුරටත් පවතී.

 

2023 අප්‍රේල් මාසයේ ප්‍රධාන අපනයන

ධනාත්මක වර්ධනයක් සහිත නිෂ්පාදන සහ සේවා

වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනයෙන් 12%ක් වූ තේ අපනයන ඉපැයීම් 2022 අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව 2023 අප්‍රේල් මාසයේදී 16.1% සිට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 93.39 දක්වා වැඩි විය. තේ පැකට් අපනයනයෙන් ලද ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 47.82 දක්වා 29.1% කින් වැඩි විය.

මීට අමතරව, පරිවාරක වයර් (30.43%) සහ අනෙකුත් විදුලි සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන (18.74%) අපනයනවල ශක්තිමත් කාර්ය සාධනයක් සමඟින් 2023 අප්‍රේල් මාසයේදී විදුලි සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවලින් අපනයන ආදායම 16.14 %  ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 40.01 දක්වා වැඩි විය.

මුහුදු ආහාර අපනයන ආදායම 2022 අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව 2023 අප්‍රේල් මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 24.76 දක්වා 17.1% කින් වැඩි විය. ශීත කළ මාළු (21.04%), නැවුම් මාළු (47.9%) සහ ඉස්සන් (0.34%) අපනයනයේ ශක්තිමත් කාර්ය සාධනය මෙම වැඩිවීමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු විය.

තවද, විසිතුරු මත්ස්‍ය අපනයන ආදායම 2022 අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව 2023 අප්‍රේල් මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.12 දක්වා 105.83% කින් වැඩි විය.

කුළුබඩු සහ සාන්ද්‍රිත නිෂ්පාදන අංශයේ අඩුවීමක් වාර්තා වුවද, 2022 අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව 2023 අප්‍රේල් මාසයේදී කුරුඳු අපනයන ආදායම 8.41% කින් වැඩි විය.

2022 අපේ‍්‍රල් මාසයට සාපේක්ෂව 2023 අපේ‍්‍රල් මාසයේදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අපනයන වටිනාකම 34.95% කින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 529 දක්වා වැඩි වනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත. මීට අමතරව, 2022 අප්‍රේල් හා සසඳන විට 2023 අප්‍රේල් මාසයේදී ඉදිකිරීම් සහ මූල්‍ය සේවා අපනයනවල වටිනාකම පිළිවෙළින් 15.71% සහ 3.75% කින් ඉහළ යනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු ගත කර ඇත.

 

සේවා අපනයනය

2023 ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා කාලය සඳහා සේවා අපනයනවල ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 723.68 ක් වූ අතර එය 2022 අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට වඩා 9.56% කින් වැඩිවීමකි. ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් ඇස්තමේන්තු කර ඇති සේවා අපනයන ICT/BPM, ඉදිකිරීම්, මූල්‍ය සේවා සහ ප්‍රවාහන සහ සැපයුම් වලින් සමන්විත වේ.

The post අප්‍රේල් මාසයේ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම 16.15%කින් පහළට appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka