උතුරු මැද පළාත් සභාවේ තාක්ෂණික නිලධාරීන්ගේ කුසලතා සංවර්ධනයට INSEE සිමෙන්ති සමාගමේ සහාය ලබාදෙයි

දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම සිමෙන්ති නිෂ්පාදන සමාගම වන, INSEE සිමෙන්ති සමාගම සහ උතුරු මැද පළාත් සභාව අතර සුවිශේෂී...

මැජෙස්ටික් සිටි සංකීර්ණයට ෆයිබර් තාක්ෂණ සේවා සැපයීමට SLT-MOBITEL සූදානම්

ජාතික තොරතුරු සහ සන්නිවේදන සැපයුම්කරු වන SLT-MOBITEL ආයතනය, කොළඹ මැජෙස්ටික් සිටි සුපිරි වෙළෙඳ සංකීර්ණයේ හිමිකාරීත්වය...