පොලිසිය දෙකට කඩා, කෑලි කෑලි වලටත් කඩන්න සූදානමක්.!

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමෙන්තුව, ජාතික පොලිසිය සහ පලාත් පොලිසිය ලෙස කොටස් දෙකකට කඩන්නට ව්‍යවස්ථාදායක...

පොලිස් අණ නොතකා ඩිපෙන්ඩරයෙන් ඉගිල්ලුනු යෝෂිතගේ පෙම්වතිය අධිකරණයට.

මහනුවර මහා මාර්ගය ඔස්සේ පසුගිය 11දා මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කරමින් පොලිස් අණද නොතකා ඩිපෙන්ඩර්...

අක්කර 15000ක් චීනයට ලබාදීමට එරෙහිව ජනතාව වීදි බසිති – A2 මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා.

කොළඹ – වැල්වාය (A2) මාර්ගයේ ගමනාගමනයට හම්බන්තොට මිරිජ්ජවිල මන්සංධියෙන් බාධා ඇතිව තිබෙනවා. ඒ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ...

“ආගමට අපහාස නතර නොකළොත්, මුස්ලිම් තරුණයන් අවි අතට ගනී“ – රාජ්‍ය ඇමති හිස්බුල්ලා

lamඉස්ලාම් ආගමට දිගින් දිගටම එල්ල වන අපහාස නතර නොකරන්නේ නම් මුස්ලිම් තරුණයන් අවි අතට...