ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගිලටීනයට ගෙන යන ප්‍රංශ ගැහැනිය ට්‍රම්ප්ගේ ගෙදර යයි !! #SriLanka #LKA

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ ව්‍යාපාරික රාජධානිය මෙන්ම ඔහු ජීවත් වන පෙන්ත් හවුසිය ද පිහිටා තිබෙන්නේ ට්‍රම්ප්...

සැමියාගෙන් වෙන්වී සරණක් සොයා ගිය කතක් කපුවා දුන් දියරයෙන් මරුට

දේවාලයක කපුවකු විසින් කාන්තාවකට පෙවූ යම් දියරයක්‌ විෂ වී එම දේවාරූඪයට සහභාගිවූ කාන්තාවක පෙරේදා...

“කරගෙන යන්න අමාරුයි… සල්ලි නෑ….” ත්‍රිකුණාමලේ වරායටත් ඉන්දියාව සහ ජපානය

පසුගිය සතියේදී ආර්ථිකයේ විශාල වශයෙන් වෙනසක් ඇති කිරීමට හැකිවූ බවත්, ත්‍රිකුණාමලය වරායේ යෝජනාවලට ඉන්දියාවේ...