වාර්ගික ලේබල්කරණය සහ වෛරී භාෂණය නතර කරන්න #SriLanka #LKA

  ඇමරිකාවේ ජනාධිපති තනතුරට ආන්දෝලනාත්මක චරිතයක් වන ඩොනල්ඩ් ට‍්‍රම්ප් පත්වීමත්, මුස්ලිම් රටවල් හයක සංක‍්‍රමණික...