බුර්කාවක් ඇදගෙන නායකකන්ද දෙවස්ථානය අසල සැරිසැරූ අයෙක් අල්ලයි… එකෙක් පැනයයි…

සිරුර වැසෙන පරිදි මුස්ලිම් කාන්තාවන් අදින බුර්ඛාවක් ඇද වත්තල නායකකන්ද කතෝලික දේවස්ථානය අසල සැරිසැරූ...

පුහුණුව ලැබූ තවුහීද් ජමාද් ත්‍රස්‌තයෝ 160 ක්‌ රට පුරා – මුලින්ම හෙළි වුණේ වනාතවිල්ලූවේ ත‍්‍රස්ත පුහුණු කඳවුර වැටලීමෙන්.!

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ භයානකම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සටහන් කරමින් ඉස්ලාම් ත්‍රස්ත කණ්ඩායමක් එල්ල කළ ප්‍රහාරයෙන්...