යාපනය පුරා හමුදාවට විරුද්ධව පෝස්ටර් ගසා සිවාජිලිංගම් ජිනීවා යයි .

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය යුධ අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා කරන බව පවසමින් , E.P.R.L.F පක්ෂයේ...

” පාක්‍යසෝති කොටියා අද ජිනීවාහිදී හයිබ්‍රිඩ් ඉල්ලයි “

ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරුන් සහිත හයිබ්‍රිඩ් අධිකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්‌ථාපිත කිරීමට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව ක්‍රියා කළ යුතු...

රජයේ වාහන 40 ක් අවභාවිතා කළ වීරවංශ යළිත් වැලිකඩට..!

රජයේ වාහන 40 ක් අවභාවිතා කළැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංස කොටුව මහේස්ත්‍රාත්  වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන්...

බෝර්නියෝ සත් සාමාජික කාන්තා රග්බි කිරුල ශ්‍රී ලංකාවට

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා රග්බි ඉතිහාසයේ එතෙක් මෙතෙක් ලැබූ ඉහළම අන්තර්ජාතික රග්බි ජයග්‍රහණය වාර්තා කළ...