ලක්සම්බර්ග් සමඟ ද්විපාර්ශ්වීය ගුවන්සේවා ගිවිසුමක්

මගීන් හා ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සහ ලක්සම්බර්ග් අතර ද්විපාර්ශ්වීය ගුවන්සේවා ගිවිසුමකට...

මහින්දගේ කෝල් එක ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කට් කරයි..! ‘හිටපු ජනාධිපතිවරු එක්ක කතා නැහැ’ නිලධාරියෙක් කියයි.

ඉකුත් සතියේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් හට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා ගැනීමට...

බස්නාහිර සභාවේ අලුත් පිවිසුම් දොරේ ඇස්තමේන්තුව වටිනාකම ලක්ෂ 72යි… ලක්ෂ 83ක් වියදම් කරලා….

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ පිවිසුම් දොරෙහි වටිනාකම රුපියල් අසූ තුන් ලක්ෂ හැත්තෑ හය දහසක්(8376000) බව...

2018 දෙවන කාර්තුවේ දී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ 3.7% ක වර්ධනයක්

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2018 දෙවන කාර්තුව (අප්‍රේල්, මැයි, ජුනි) සඳහා  දළ දේශීය...