සී.අයි.ඩී. යෙන් මහින්දට ලිපියක්… ප්‍රශ්න කිරීමකට සූදානම් වන්නැයි දන්වයි…

මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාර් මහතා පැහැරගෙන ගොස්‌ ආමානුෂික ලෙස පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තමන් දැනුම් දෙන...

කොළඹට හිමිවූ තැන අහිමි වෙයි… ලොව ජීවත්වීමට සුදුසුම නගර අතරින් දැන් හිමි තැන මෙන්න…

කොළඹ නගරය ලොව ජීවත්වීමට සුදුසු නගර ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ස්ථාන හයකින් පහළට වැටී ඇත. ඒ...

“සිංගප්පූරු-ලංකා වෙළෙඳ ගිවිසුම නිසා රට මුඩු බිමක් සහ කුණු ගොඩක් වෙනවා”-බන්දුල

සිංගප්පූරු – ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳ ගිවිසුම යටතේ දෙරට අතර ගහ කොළ, වැලි, පස්, සතුන්...