ආනවිළුන්දාව “රැම්සා අභයභූමි” සිද්ධියට ජගත් සමන්ත රිමාන්ඩ්

ආනවිළුන්දාව “රැම්සා අභයභූමි” සිද්ධියට ජගත් සමන්ත රිමාන්ඩ්

ආනවිළුන්දාව “රැම්සා අභයභූමියට“ අයත් ප්‍රදේශයක් අනවසරයෙන් සහ නිත්‍යානුකුල නොවන ලෙස එළිකර ඇතැයි සැකපිට අත්අඩංගුවට...
කඩාවැටුණු ගොඩනැගිල්ලේ හිමිකරු හිටපු බස්නායක නිලමේවරයෙක්! වරද පිලිනොගනී - පොලීසිය ප්‍රශ්න කරයි

කඩාවැටුණු ගොඩනැගිල්ලේ හිමිකරු හිටපු බස්නායක නිලමේවරයෙක්! වරද පිලිනොගනී – පොලීසිය ප්‍රශ්න කරයි

මහනුවර බූවැලිකඩ සංඝමිත්තා මාවත ප්‍රදේශයේ පස්මහල් නිවස කඩා වැටීමේ සිද්ධිය පිළිබඳව මේ වනවිට පුළුල්...