මහින්ද ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයට එරෙහි අතුරු තහනම දිගටම

අගමැතිවරයාට සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට එම ධුර දැරීම අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය නිකුත් කළ අතුරු තහනම වෙනස්...

හිටපු අගවිනිසුරුට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්

අධිකරණයට අපහාස කළේ යැයි චෝදනා කරමින් හිටපු අගවිනිසුරු සරත් එන් සිල්වා මහතාට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය...

පංච පුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලයක් අනවශ්‍යයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍යධූරයෙත්, කැබිනට් මණ්ඩලය අදාළ ධූරවලත් කටයුතු කිරීම වළක්වාලමින් අභියාචනාධිකරණය නිකුත් කළ...

සමන් රන්තප්‍රිය ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයට

 පුරවැසි බලය සංවිධානයේ නියෝජිතයෙකු වන සමන් රත්නප්‍රිය පසුගියදා මාධ්‍යයට කළ කරුණ දැක්වීමක් සම්බන්ධයෙන්, ප්‍රකාශයක්...