විකට රංගනයෙන් රටම හිනැස්සු ටෙනිසන් කුරේ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

විකට රංගනයෙන් රටම හිනැස්සු ටෙනිසන් කුරේ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ප්‍රවීන රංගන ශිල්පී ටෙනිසන් කුරේ මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ. පසුගිය සතියේ හදිසි අසනීප තත්තත්වයක් හේතුවෙන්...
සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවා මිත්තණියගේ අධි රුධිර පීඩන පෙති ගිල දමලා - අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් රෝහලේ

සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවා මිත්තණියගේ අධි රුධිර පීඩන පෙති ගිල දමලා – අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් රෝහලේ

සිය මිත්තණියට ලබා දී තිබූ බෙහෙත් පෙති කිහිපයක් ගිලීමෙන් අසාධ්‍ය තත්ත්වයට පත් කුඩා දරුවෙකු...