ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයන් දෙදෙනෙකුට ඇමති විජේදාස පාර්ලිමේන්තුවේදී රිදෙන්නම දෙයි (VIDEO)

ඊයේ (08) අයවැය කාරක සභා විවාදය අවස්ථාවේදී අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ...

පූජිතගේ 'සර්' සාගල, සාගලගේ 'සර්' කවුද ? #SriLanka #LKA

මෙහිදී මූලික වශයෙන් සාකච්ඡා වී ඇත්තේ රාජපක්ෂවරුන්ට හා ඔවුන්ගේ හෙංචයියන්ට එරෙහිව පැවැත්වෙන පරීක්ෂණවලට බලපෑම්...