පොලිස් අණ නොතකා ඩිපෙන්ඩරයෙන් ඉගිල්ලුනු යෝෂිතගේ පෙම්වතිය අධිකරණයට.

මහනුවර මහා මාර්ගය ඔස්සේ පසුගිය 11දා මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කරමින් පොලිස් අණද නොතකා ඩිපෙන්ඩර්...

අක්කර 15000ක් චීනයට ලබාදීමට එරෙහිව ජනතාව වීදි බසිති – A2 මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා.

කොළඹ – වැල්වාය (A2) මාර්ගයේ ගමනාගමනයට හම්බන්තොට මිරිජ්ජවිල මන්සංධියෙන් බාධා ඇතිව තිබෙනවා. ඒ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ...

“ආගමට අපහාස නතර නොකළොත්, මුස්ලිම් තරුණයන් අවි අතට ගනී“ – රාජ්‍ය ඇමති හිස්බුල්ලා

lamඉස්ලාම් ආගමට දිගින් දිගටම එල්ල වන අපහාස නතර නොකරන්නේ නම් මුස්ලිම් තරුණයන් අවි අතට...

මන්ත්‍රී වාහන: “නීතිපති අනුමත කළොත් මම අත්සන් කරනවා” – නිමල් බෝපගේ #SriLanka #LKA

මන්ත්‍රීන් පිරිසකට ලක්ෂ 5ක කුලියට වාහන – “බදු ගෙවන ජනතාව වේලෙනවා, දේශපාලකයා V8එකේ ඉගිලෙනවා”...