පිටරැටියන්ට ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැකියා වීසා නීති දැඩි වෙයි

කුසලතා මත රැකියා සඳහා පැමිණෙන විදෙස් ශ්‍රමිකයින් (Skilled Workers) හට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් මෙතෙක්...

නියාමකයින් විදුල්ලංකා සැලසුම් ප්‍රමාද කරයි

උගන්ඩාවේ විදුලි නියාමන අධිකාරියේ සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විනිමය පාලක දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු හේතුවෙන්...

” ඇමති ජෝන් ට රෝස් ප‍්‍රනාන්දු අමු තිත්ත කුනුහරුපයෙන්ම අමතයි..! “

ගුවන් තොටුපලේ කුළී මෝටර් රථ ටෙන්ඩරය ලබාගත් අයට පිටින් වෙනත් අයකුට බලපත්‍රයක් ලබාදීමට ජෝන්...

වැට පැන්න ඇමති ජෝන්ට රෝස් ප්‍රනාන්දුගෙන් හරුප සංග්‍රහයක් !

ගුවන් තොටුපලේ කුළී මෝටර් රථ ටෙන්ඩරය ලබාගත් අයට පිටින් වෙනත් අයකුට බලපත්‍රයක් ලබාදීමට ජෝන්...

පරිසර ඇමතිතුමනි, කුණු නිසා කුණු වන පරිසරය හා ජීවිත පසෙක ලා කප්පම්කරුවන් රකිනවාද ? #SriLanka #LKA

මෙවන් කූණු කදු පුපුරා යාමට හැකියාවක් ඇත්තේ වර්ෂා කාලයේ ජලය කුණු කදු මතට අධික...