මියගිය ඉන්දියානුවා වෙනුවට ලාංකික කතකගේ මළ සිරුරක් ඉන්දියාවට යවලා.

මියගිය ඉන්දියානු ජාතිකයෙකුගේ මළ සිරුරක් වෙනුවට ලාංකික කාන්තාවකගේ මළ සිරුරක් ඉන්දියාවට යවා ඇති පුවතක්...

‘LTTE ය වනාන්තර ආරක්ෂා කලා… දේශපාලඥයින් වනාන්තර විනාශ කලා’ – ජනපති සිරිසේන

රටේ ඉතිරිව ඇති සියයට 28ක් වන ඝනත්වයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් පවතින්නේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ වන...

සිංගප්පූරුවේ ප්‍රකාශය ගැන ජනපතිගෙන් පැහැදිලි කිරිමක්

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනිම සඳහා සිංගප්පූරුවේ සහාය නෙමැති බවට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන...

“විල්පත්තුව ගැන කතා කරන්නේ ජාතිවාදය ඇති කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් විදියට” – රිෂාඩ් බදියුදීන්

පුත්තලමේ අරුවක්කාලු කසළ ගැටලුව යටපත් කරමින් විල්පත්තුව පිළිබඳව සමාජ කථිකාවතක් නිර්මාණය කර ඒ තුළින්...

තීරණාත්මක මොහොතේදී පා.ම.නාමල්, ජනපති සිරිසේනගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි..!

විල්පත්තුවේ සිදුවන වන විනාශය පිළිබඳව මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන...

Update:ජනපති සිරිසේනගේ ප්‍රකාශය අවුලෙන් අවුලට..,තවත් පැහැදිලි කිරීමකට සිරිසේන සුදානම්..!

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනිම සඳහා සිංගප්පූරුවේ සහාය නෙමැති බවට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන...