ලංකාවේ අඩුම මිලට තවත් මෝටර් රථයක් – ලාබදායී මෝටර් රථවල ගුණාංග මෙන්න(VIDEO)

පසුගිය කාලයේ වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක්වූ සහ සමාජජාල වෙබ් අඩවිවල වාද විවාදවලට මුල්වූ...

ඉන්දීය අන්ද්‍රා මහ ඇමති හෝමාගම තාක්ෂණ නගරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක (VIDEO)

හෝමාගම පිටිපන පිහිටි නැනෝ තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානය සහ හරිත සරසවියෙහි වත්මන් තත්වය පිළිබඳව නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට...

පාසල් පරිගණක ආරක්‍ෂණ සිදුවීම් ප්‍රතිචාර සංසද පිහිටුවීමට පියවර

පාසල් පරිගණක ආරක්‍ෂණ සිදුවීම් ප්‍රතිචාර සංසද පිහිටුවීමට පියවර ගෙන තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු...