පාසල් තොරතුරු තාක්ෂණ ශිෂ්‍ය සමාජ සවිබල ගැන්වීමට පියවර

දිවයින පුරා පාසල් මට්ටමින් ස්ථාපිත කර තිබෙන තොරතුරු තාක්‍ෂණ ශිෂ්‍ය සමාජ තවදුරටත් සවිබල ගැන්වීමට...

ප‍්‍රයිම් සමූහය මහල් 36ක නව නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදි කරයි 

ප‍්‍රයිම් සමූහය වෝඩ් පෙදෙසෙහි මහල් 36කින් යුත් අති නවීන සහ සුඛෝපභෝගී නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම...

හලාවත වැවිලි සමාගමෙන් කොළඹට සහන රැසක් 

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂිම් මහතා සිය අමාත්‍යංශයට අයත් ආයතනවල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත්...