විලියම් ග්‍රයින්ඩින් මිල්ස් ආයතනය සිය ව්‍යාපාර කටයුතු අවසන් කිරීමට තීරණය කරයි

මෙරට පැරණිතම ඇඹරුම්හලක් වන දෙහිවල විලියම් ග්‍රයින්ඩින් මිල්ස් ආයතනය සිය ව්‍යාපාර කටයුතු අවසන් කිරීමට...

ඊ හෙල්ත් ව්‍යාපෘතිය ඇරඹු දින සිට මාස 4ක් තුළ රටේ සියලු ජනතාවට ඊ හෙල්ත් කාඩ් පතක්

බොරැල්ල කාසල්විදිය කාන්තා රෝහලේ රෝහල් තොරතුරු කළමණාකරණ පද්ධතිය විවෘත කිරීම, සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය...

Aspire Residencies ව්‍යාපෘතිය අතුරුගිරියේ ඇරඹෙයි

ඔඩිලියා සමූහ ව්‍යාපාරයට අලුතින්ම එක්වූ ඔඩිලියා රෙසිඩන්ස් පුද්ගලික සමාගම අතුරුගිරියේ නවතම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ ආරම්භ...

ආයුර්වේදයත් පොල්තෙල් නිෂ්පාදනයට

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවට ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරිම සදහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවෙන් ලබාගැනීම...