‘බැංකුකරණයේ පහසුව’ සහ එහි අනාගතය

ගනුදෙනුකරුවන්ට උපරිම පහසුවක් සලසන තාක්ෂණයේ නව ප‍්‍රවණතා සම්බන්ධයෙන් සෙලාන් බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පාරිභෝගික සේවා...

පලතුරුවල කාබයිඩ් තිබේදැයි සෙවීමට මොබයිල් ඇප් එකක්

කාබයිඩ් භාවිතයෙන් ඉදවූ පලතුරු සොයාගැනීමට ජංගම දුරකථන යෙදවුමක් නිපදවීමට ජපුර සරවියේ සිසුන් පිරිසක් කටයුතු...

සෙලාන් බැංකුව සහ CIMA අඛණ්ඩව 3 වන වරටත් අත්වැල් බැඳගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්‍ය කලමනාකරණ ගණකාධිකරණ වෘත්තීය තවදුරටත් නංවාලීමේ පියවරක් වශයෙන් යලිත් වරක් ශ්‍රී ලංකා...