බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රථම වරට රුපියල් මිලියනයක් ලබා දෙන online තරඟාවලිය - U Pay Millionaire

බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රථම වරට රුපියල් මිලියනයක් ලබා දෙන online තරඟාවලිය – U Pay Millionaire

දේශීය බැංකුකරණ සහ මූල්‍ය තාක්ෂණික ක්ෂේත‍්‍රයට ප‍්‍රථම වරට හඳුන්වාදෙන UPay Millionaire තරඟාවලිය ශ‍්‍රී ලංකාවේ...

ඊළඟ පරම්පරාවේ මුහුණු ආවරණය “Hale” Hirdaramani සමඟ පෙරට

හේල් යනු ඕනෑම මුහුණු ආවරණයකට සම්බන්ධ කල හැකි අඩු වියදම් ස්මාර්ට් ප්‍රින්ටබල් ස්ටිකර් එකක් ලෙසින්...
කුරුඳු පුහුණු විද්‍යායතනය ජාත්‍යන්තර වෙළඳපල ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් කුරුඳු තාක්ෂණ ශිල්පීන් ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට කටයුතු කරයි

කුරුඳු පුහුණු විද්‍යායතනය ජාත්‍යන්තර වෙළඳපල ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් කුරුඳු තාක්ෂණ ශිල්පීන් ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට කටයුතු කරයි

ලංකා කුරුඳු සඳහා වන ජාත්‍යන්තර වෙළඳපල ඉල්ලුම වර්තමානයේදී පවතින සැපයුම අභිබවා යමින් පවතී. මේ...
නාමල් බාලචන්ද්‍ර,  ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධිමත් (formal) ඇඟලුම්හි අනුග්‍රාහකයා වෙයි

නාමල් බාලචන්ද්‍ර, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධිමත් (formal) ඇඟලුම්හි අනුග්‍රාහකයා වෙයි

මෙරට සුප්‍රසිද්ධ ඇඟළුම් සපයන ආයතනයක් වන නාමල් බාලචන්ද්‍ර පුද්ගලික සමාගම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ...
ෆොන්ටෙරා සමාගම කිරි ගොවීන් සමග එක්වී බිම් මට්ටමින් විසඳුම් සොයයි සත්ත්ව ආහාර හා උපකරණ ද පරිත්‍යාග කෙරේ

ෆොන්ටෙරා සමාගම කිරි ගොවීන් සමග එක්වී බිම් මට්ටමින් විසඳුම් සොයයි සත්ත්ව ආහාර හා උපකරණ ද පරිත්‍යාග කෙරේ

ෆොන්ටෙරා බ්‍රෑන්ඞ්ස් ලංකා සමාගම, තමන් සමග අත්වැල් බැඳගෙන සිටින කිරි ගොවීන් සමග එක්වී, කිරි...
ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් ජනතාව සවිබල ගැන්වීමේ ඒකාබද්ධ වැඩපි‍ලිවෙළකට සර්වෝදය - ICTA අවබෝධතා ගිවිසුමකට එලඹේ

ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් ජනතාව සවිබල ගැන්වීමේ ඒකාබද්ධ වැඩපි‍ලිවෙළකට සර්වෝදය – ICTA අවබෝධතා ගිවිසුමකට එලඹේ

ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් ජනතාව සවිබල ගැන්වීමේ ඒකාබද්ධ වැඩපි‍ලිවෙළක්  සදහා ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ...