කෝටිපති ජයග්‍රාහකයෙක් සමගින් ලක්ෂ ගණනින් මුදල් ත්‍යාග දිනූ ජයග්‍රාහකයින් හතලිහක්

කෝටිපති ජයග්‍රාහකයෙක් සමගින් ලක්ෂ ගණනින් මුදල් ත්‍යාග දිනූ ජයග්‍රාහකයින් හතලිහක් මෙවර සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන්...

නිවැරදි මුල්‍ය පරිපාලනය සහ කාර්යක්ෂමතාවයේ ප්‍රථම තැන මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශයට

ශ‍්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ගිණුම් කාරක සභාව මගින් අමාත්‍යංශ 48 ක් අතරින් නිවැරදි මූල්‍ය...

පෞද්ගලීකරණය සම්බන්ධයෙන් පැතිරී යන කටකතා මහජන බැංකුව මුළුමනින් ම ප්‍රතික්ෂේප කරයි

මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණය කිරීම ගැන පැතිරී යන කටකතාවල කිසිදු පදනමක් නොමැති බවත්, එම කටකතා...

“ඇලීතියා ” 2019 ජාත්‍යන්තර පාසැල් සම්මාන උළෙලේදී පැසසුමට ලක්වෙ

ඇලීතියා පාසැල සහ ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසැල ඉන්දියාවේ පැවති ජාත්‍යන්තර පාසැල් සම්මාන උළෙලේ දී හොඳම...

“මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව” වරප්‍රසාදය මෙරට සිසු පරපුරට හිමිකර දෙන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ඔබත් තුන් ලක්ෂයක් වූ මහපොළ ශිෂ්‍යත්වලාභීන් අතරින් එක් අයෙක්ද  ? උසස් අධ්‍යාපනය තුළ ඔබ...