දේශපාලනික වාසි උදෙසා සිදුවන ප්‍රතිපත්ති වෙනස්වීම් ගැන මහ බැංකුව මෙසේ කියයි

නව දේශීය ආදායම් පනත ක්‍රියාවට නැංවීමත් සමඟම ආදායම් බදු අය කිරීමේ ආදායම් පරාසයන් ද...

මූල්‍ය සමාගම් ඒකාබද්ධ කිරීම වක්‍රාකාරයෙන් සිදුවෙනවා – මහ බැංකු නියෝජ්‍ය අධිපති කියයි

2014 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් හඳුන්වා දෙන ලද බැංකු නොවන මූල්‍ය...

යොවුන් ව්‍යවසායකයින් 47කට මිලියන 21ක්

යොවුන් ව්‍යවසායකයින් නගා සිටුවීම අරමුණ කරගනිමින් අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප‍්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලයේ මැදිහත්වීම මත ක‍්‍රියාත්මක...

විදේශිකයෝ ඩොලර් මිලියන 229 ක බැඳුම්කර ආයෝජන ඉවත් කර ගනිති

2018 ජූලි අවසාන සතිය තුළ දී රුපියල් මිලියන 1,290 ක වටිනාකමකින් යුතු රාජ්‍ය සුරැකුම්පත්වල ආයෝජන...

සිංගප්පූරු ගිවිසුමෙන් අපනයන වාසියක් නැහැ – මහ බැංකු අධිපති

සිංගප්පූරු – ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම හරහා, ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු අපනයන වාසියක්...