රටේ ගිණුම් පද්ධතිය ලොකු අවුලකට පත්වෙලා. රටේ ණය තවමත් හොයාගන්න බැහැ – විගණකාධිපති

මේ වන විට මෙරට රාජ්‍ය ගිණුම් පද්ධතිය විශාල අවුලකට ලක්ව ඇති බව විගණකාධිපති ගාමිණී...

ඉන්ධන මිල සංශෝධනය වූවත් ප්‍රවාහන ගාස්තු වැඩි කිරීමට අවස්ථාවක් නැහැ – මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමේ මිල යාන්ත්‍රණය අනුව ඊයේ (11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල...

සමබර ආහාර වර්ගීකරණය තුළින් පවුලේ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිත කිරීමට ආයතන රැසක් මුලපුරයි

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් 22%ක් මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන අතර ඒ අතරින් 15% ක් දරුවන් වීම මෙරට...