2017 අයවැය මඟින් යෝජිත පොලී සහනාධාර ණය යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

සුළු පරිමාණ කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදෙන ගොවීන්ට හා වාණිජ මට්ටමේ කෘෂිකර්මාන්ත කටයුතුවල නියැලෙන සමාගම්වලට සහන සැලසීම...

පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල දී ගැනීම සඳහා දිගුකාලීන කොන්ත්‍රාත්තුවලට එළඹෙයි

ඩීසල් (උපරිම සල්පර් ප්‍රතිශතය 0.05ක් වන) බැරල් 4,200,000ක ප්‍රමාණයක් සහ පෙට්‍රල් (92 Unl) බැරල්...

‘සාරි කනෙක්ෂන්’ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සමරයි

ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා නියෝජිතායතනය (JICA), ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරීම සහ ‘සාරි කනෙක්ෂන්’ විදහා පෑම...

ලාෆ්ස් ගෑස් සහ ලිහිසි තෙල් නිෂ්පාදන නව සන්නාම මුහුණුවරකින් වෙළඳපොළට

ශ‍්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සමූහ ව්‍යාපාර අතරින් එකක් වන ලාෆ්ස් හෝල්ඩින්ස් සමාගම සිය ගෑස් සහ...