සෙරමික් ආනයනයේ දී සෙස් බදු වෙනුවට රේගු බද්දක්

ජාතික ආර්ථික සභාව, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (14) උදෑසන රැස්විය. මෙහිදී දේශීය...

පුද්ගලික රෝහල්වල උපරිම චැනලින් ගාස්තුව රු. 2,000 කට සීමාවෙයි

පුද්ගලික රෝහල්වල වෛද්‍යවරුන් චැනල් කිරීමේ දී රෝගීන්ගෙන් අය කළ හැකි උපරිම චැනල් ගාස්තුව රුපියල්...

රජයේ කොන්ත්‍රාත්තුවල පිරිවැය, ඇස්තමේන්තු මිලට වඩා වැඩිවීම පාලනයට මංගලගෙන් යෝජනාවක්

රජය විසින් ක්‍රියාවට නංවනු ලබන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ කොන්ත්‍රාත් පිරිනැමීමේදී ඒවා බොහෝමයක...