නිමක් නැති සබඳතාව වැඩි කිරීමට නව තාක්ෂණය පතුරමින් හච් නෙළුම් කුලුණ ආවරණය කරයි

කොළඹ අහස් කුසට විහිදුණු ගොඩනැගිලි අතර ඇදහිය නොහැකි සලකුණක් නිර්මාණය කරමින්, ශ්‍රි ලංකේය ඉතිහාසයේ...

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය නැවත ගොඩනැංවීම සඳහා දරන ලද උත්සාහය වෙනුවෙන් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය APEX ගෝලීය සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසුව  දිවයිනේ සංචාරක කර්මාන්තය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම...