ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල යළි අරඹන්න කොරියන් ස්පා රු. මිලියන 1,200 ක් ආයෝජනය කරයි

මේ වන විට කිසිඳු නිෂ්පාදන කටයුත්තක් සිදු නොකරන ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කර්මාන්තශාලාවේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ...

නාගරික සංවර්ධනයේ ඉඩමක් රු. බිලියනයකට ඇක්සස් ට බදු දෙයි

සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා යොදා ගැනීම පිණිස කොළඹ 02, යූනියන් පෙදෙස, මුදලිගේ මාවතේ පිහිටි නාගරික...

ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම මූල්‍ය සමාගම – ෆින්ටෙ‍්‍රක්ස් ෆයිනෑන්ස් එළි දකී

ෆින්ටෙ‍්‍රක්ස්  ෆයිනෑන්ස්  (Fintrex Finance  Limited) සමාගම  ලෙස  නිල  වශයෙන්  හඳුන්වා දීම පසුගිය දා කොළඹ...