ජනාධිපතිවරණයේදි අපේ සහාය ප්‍රේමදාස පවුලේ උරුමක්කරුවෙකුට

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී වතුකරයේ ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ සහාය හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ උරුමකරුවෙක් ඉල්ලනු ලබන්නේනම්...

නිෂ්පාදනවල හා නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාවලියේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව හා උසස් තත්ත්වය සියැසින් දැකගැනීමට අවස්ථාව දෙන ‘ඇන්කර් නිව්ඬේල් කිරි චාරිකාව’

නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාවලිය දැකගැනීමට ජනතාවට ලැබුණු දුර්ලභ අවස්ථාවක් ලොව පුරා සෞඛ්‍යය හා යහපැවැත්ම තහවුරු කිරීමේදී...

ශ්‍රී ලංකික පුරවැසියනට ඥානසාර හිමිගෙන් ප්‍රතිඥාවක්..!

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් විපතට පත්වූ සැමට යුක්තිය ඉටු කිරීමට කටයුතු කරන බව පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර...