පාලිත තෙවරප්පෙරුම පිහියක් අරන් පාර්ලිමේන්තුවේ යකා නැටූ හැටි මෙන්න…

අද පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේදී ඇතිවූ ගැටුම්කාරි අවස්ථාවේදී හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම පිහියක් අතින්...

ගිරුවායේ සිංහයා පාර්ලිමේන්තුවේ කල සම්පුර්ණ කතාව මෙන්න(වීඩියෝ)

අගමැති මහින්ද රජපක්‍ෂ මහතා අද දිනයේ මුල් වරට පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීය. එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ඇතුලු...

දේශපාලන වියවුල මැද ඩොලරය පිම්මේ නගී… ඉතිහාසයේ වැඩිම අගය අද වාර්තා කරයි…

ඉතිහාසයේ පළමු වරට ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 178 සීමවා අද (15) දිනයේ දී...