ලෝක ප්‍රසිද්ධ මාෂල් ආර්ට් ශූරයා තෙවන වරටත් විශ්‍රාම ගැනීම ප්‍රකාශ කරයි

ලෝක ප්‍රසිද්ධ UFC මාෂල් ආර්ට් ශූරයෙකු වන සහ ශූරතා කිහිපයක්ම දිනාගත් කොනර් මැක්ග්‍රෙගර් තමන්ගේ විශ්‍රාම...

කොන්ත්‍රාත්ගත සියලුම ක්‍රීඩකයින්ට වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ වාර්ෂික ගිවිසුම්ගතව සිටින සියළුම ක්‍රීඩකයින්ව ඉදිරියේදී වෛද්‍ය පරීක්ෂණයන්ට භාජනය කිරීමට...

‘ආරක්ෂාව පළමුවට’ගෙන ක්‍රිකට් පටන් ගන්න අයි.සී.සී.යෙන් උපදෙස්

‘ආරක්ෂාව පළමුවෙන්’ යන සංකල්පය යටතේ ක්‍රිකට් ක්‍රියාකාරකම් නැවත ආරම්භ කරන ලෙස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය...