විමල්ගේ දියණියට සමාජජාලාවලින් පීඩා.. ලමාරක්ෂක අධිකාරියට පැමිණිළි කරයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාගේ දියණිය අද (04) ළමාරක්ෂණ අධිකාරියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළාය. තමන්ට...

ලාංකීය සාහිත්‍ය කෙතේ ගී මල් ගස පරවිය – ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ #SriLanka #LKA

ලංකා සාහිත්‍යයට අනභිභවනීය යුග මෙහෙවරක් කළ’හෙළයේ මහා ගාන්‍ධර්වයා’ ලෙස බුහුමන් ලද පණ්ඩිත් අමරදේව ශ්‍රීමතාණන්...

විමල් වීරවංශගේ දියණියගෙන් ළමාරක්ෂණ අධිකාරියට පැමිණිල්ලක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාගේ දියණිය අද (04) ළමාරක්ෂණ අධිකාරියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළාය. තමන්ට...

ලංකාවේ මන්ත්‍රීවරු පව්…! ලෝකයේ අඩුම දීමනා ලැබෙන්නේ ලංකාවේ මන්ත්‍රීලාට.

මන්ත්‍රී වරුන්ට අවම දීමනා ලබා දෙන්නේ ලංකාවේ බවත්, මාලදිවයිනේ මන්ත්‍රී වරුන් පවා ලංකාවේ මන්ත්‍රීවරයෙකුට...