මහින්දගේ උපන් දිනය දා එකම නැකතකට රටපුරා නව පක්ෂය බිහිවෙයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ උපන් දිනය වන නොවැම්බර් මස 18 වැනිදා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ...

“යහපාලන වංචා අද අතේ පත්තු… එදා පොරොන්දු වූ යහපාලනය මේකද ??” – මහින්ද මැතිඳුන්

ආණ්‌ඩුවේ මහ බැංකු වංචාව අද අතේ පත්තුවෙලා. ඒ වංචාව හෙළිදරව් කරන කෝප් කමිටු වාර්තාව...

“අද මාධ්‍ය මට හරවලා ගහනවා… පැත්තට ගහනවා… උඩ පැනපැන ගහනවා… මට හරි ආසයී….” – සිරිසේන

අද සමහර මාධ්‍ය මිත්‍රයින් ගහන ගැහිලි දිහා බලපුවාම සමහරවිට ඒ අය හිතනවා ඇති අපිට...

මගේ ශ‍ය්‍යා කෝෂ්ඨය, රූ රැසේ අඳිනා ලෙසේ සහ Priority Banking Clients…… #SriLanka

ඇත්ත ඇති සැටියේ කිව්වොත් සිටි බැංකුවෙ ඉහල කලමණාකාරිත්වය මගෙ රස්සාව මට ප්‍රියමනාප කරන්ට, එතකොට...