ඇමති සාගල ඉල්ලා අස්විය යුතුයි, පොලිස්පතිට තව අවස්ථාවක් – ජනපති උපදේශක (VIDEO)

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාට දුරකථන ඇමතුම ලබාදුන්නේ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය සාගල රත්නායක...

ජනාධිපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කියුබානු නායකයාට උපහාර පුදකෙරේ ! #SriLanka #LKA

විනාඩියක නිහඬතාවක් පවත්වා ගෞරවය දැක්වූ අතර ගුණ සමරු උත්සවයේ ප්‍රධාන දේශනය ශ්‍රී ලංකා කියුබානු...

ජාතික රූපවාහිනියේ ‘සංහිදියාවේ නාළිකාව’උතුරේ සිට ජනවාරි මාසයේ ආරම්භවේ.

ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට ජාතීන් අතර සංහිදියාව ඇති කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් නවතම රූපවාහිනී...