මියන්මාරයේ බෞද්ධයන් අපිට ගහනවා… රොතුපිටින් ලංකාවට ආ මියන්මාර් මුස්ලිම් අය වැළපෙයි…

නීති විරෝධී මියන්මාර මුස්ලිම් සංක්‍රමණිකයන් රැගත් යාත්‍රාවේ සිටි කාන්තාවන්ට සහ දරුවන්ට අවශ්‍ය ප්‍රථමාධාර සහ...

රටකට වැදගත් වෙන්නේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමවේදයක් ! – රවී කරුණානායක #SriLanka #LKA

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කරන්නේ තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර 28 වැනි දින වූ ආසියා පැසිෆික්...