“රතිඤ්ඤා කරළක් කල මහ විනාශයක්-ජිවිත දෙකක ඉරණම එතැනම විසඳයි”

රතිඤ්ඤා පත්තු කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ බහින් බස් වීමක් දුරදිග යෑමෙන් පන්නල පොලිස් වසමට...

බිඳ වැටුණු ක්‍රීඩාව ගොඩ ගන්න ඩයන් ගෝමස් යළි මුල් පුටුවට

ජාත්‍යන්තර බොක්සිං වළල්ල ජයගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් බිහිකළ මෙරට බොක්සිං ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය තුළ මෑත...

ආර්ථික පිළිවෙත් පිළිබඳ නොසැලෙන සම්මුතියක් අලුත් අවුරුද්දේ ප්‍රකාශයට පත්කළ යුතුව තිබේ – නිමල් සඳරත්න #SriLanka #LKA

එකඟත්වයෙන් යුත් ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක් සඳහා වන පැහැදිළි කැපවීමක ඇති අඩුව සහ සාර්ථක අන්දමින් එවැනි...