මේ ප්‍රදේශවලින් ඉක්මනින් ඉවත්වන්න! (Exclusive)

සුලු වැසි තත්වයකින් පවා මහාපරිමාණයෙන් කදුනායයාමට ලක්විය හැකි ප්‍රදේශ කිහිපයක් පිළිබඳව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ...

“සැප ඇමතිලා තුන්දෙනාට වාහන ගන්න කෝටි 25 යි- විපතට පත් ජනතාවගේ සහන මල්ලට කෝටි 4.5යි” පැතු වෙනස අත උඩම පත්තු වෙයි..!

අමාත්‍යවරුන් තුන්දෙනෙකුට සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයට වාහන ලබා ගැනීම මෙන්ම නිල නිවාස අලූත්වැඩියා කිරීම සඳහා...

ගංවතුර ඇතිකළ, මිනිස් ජීවිත නැතිකළ, සංවර්ධන විනාශය තවදුරටත් #SriLanka #LKA

මීට වසර කිහිපයකට පෙර මිරීයබැද්ද නාය ගොස් මිනිස් ජීවිත විශාල සංඛ්‍යාවක් විනාශ විය. එය...

මාතර ගංවතුර මට්ටම අවමවෙමින් තිබෙනවා – මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් #SriLanka #LKA

කෙසේ වෙතත් ගඟ ඉහළ ජලය පහළට ගලාඑමින් තිබීම නිසා මාතර නගරය ආශ්‍රිතව ගංවතුරෙන් යටවෙමින්...