“සෙනසුරාදා මඩකලපු යන සිංහලයට මුහුණ දෙන්න සුදානම් වන්න“ TNA මන්ත්‍රී සතාසිවම්

මඩකලපුව මංගලාරාමධිපති අම්පිටියේ සුමනරතන හිමි විසින් සිදුකල ආරාධනයකට අනුව සියලු ජාතික සංවිධාන එකමුතුවෙන් ආරම්භකරන...

මහ කන්නයේ වී වගාවට ජලය ඉල්ලා කන්දකැටියේ ගොවීහු උද්ඝෝෂණයක #SriLanka #LKA

කන්දකැටිය බත්මැඩිල්ල ගොවිජනපදයේ කුඹුරු අක්කර 1800 ක් වගාකරන අතර  කිවුලේගෙදර, කිරිවෙහෙර, උල්පතගම, වෙලඔය, අදර්ශගොවිපොල,...