කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට්කාඞ් හිමියන්ට Flemingo තීරු බදු රහිත අලෙවි සැල් වෙතින් 20%ක් දක්වා වට්ටම්

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ පිහිටි Flemingo තීරු බදු රහිත අලෙවි සැල් වෙතින් කොමර්ෂල් බැංකුවේ...

BMICH හේලීස් හා එක්ව පැවැත්වූ නත්තල් කැරොල් ගී සැඳෑව

සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් පසුගියදා සංවිධානය කළ ජාතික නත්තල් උත්සව...

ජනපතිගෙන් දැඩි තීන්දුවක්: බුද්ධිමය දේපළ මංකොල්ලයට තිත   

බුද්ධිමය දේපළ මංකොල්ලය නැවැත්වීම සඳහා දැනට තිබෙන නීති රීති නිසි ලෙස කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට සහ...