ජෝන් පුල්ලේගේ නිවස බර්ටි ප්‍රේමලාල් ගිනි තියනකොට පොලිසිය බලාගෙන ඉඳලා.

උතුරුමැද මහ ඇමති ලෙස කටයුතු කල බර්ටි ප්‍රේමලාල් දිසානායක මහතාගේ මෙහෙයවීම මත 2008 වර්ෂයේදී...

උඩුවේ හිමි අල්ලන්න වරෙන්තු.. හේතුව ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර මගින් පිරිත් දැමීම…

පූජ්‍ය උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමි අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් දුලානි අමරසිංහ මහත්මිය විසින්...