බැප්ටිස්ට් ප‍්‍රනාන්දු අභාවප‍්‍රාප්ත වෙයි

ප‍්‍රවීණ සිනමාවේදියෙකු වූ බැප්ටිස්ට් ප‍්‍රනාන්දු මහතා අභාවප‍්‍රාප්ත වෙයි. අභාවප‍්‍රාප්ත වන විට ඒ මහතාගේ වයස...

සත්තුන්ට ඇටවූ විදුලි කම්බියකට පැටලුනු මිනිසා මරුට…

වවුනියාව අවුසදපිටිය අරුගම්පුල්එලිය කැලෑ ප්‍රදේශයේදී (31දා) උදෑසන වන සතුන්ට ඇටවූ විදුලි කම්බියක්‌ පැටලී විදුලි...