“රටේ තීරණාත්මක තීන්දු ගන්න කොන්ද පන ඇති නායකත්වයක් නෑ…” – ගෝඨාභය මැතිඳුන්

අද මේ රටේ තීන්දු තීරණ ගැනීමේදී සෘජු නායකත්වයක්‌ නොතිබෙන තත්ත්වයක්‌ දක්‌නට ලැබෙන බව හිටපු...

මෝසුල් නගරය යළි අත්පත්කර ගැනීම සඳහා දියත් කල මෙහෙයුමෙන් IS ඉස්ලාම් මස් වැද්දන් 900ක් මරුට

මෝසුල් නගරය යළි අත්පත්කර ගැනීම සඳහා ඉරාක හමුදාව විසින් දියත් කරනු ලැබූ මෙහෙයුමේ දී...

යහපාලු මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවෙන් දොට්ට දමයි

පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට නොගැළපෙන ඇඳුමකින් සැරසී පැමිණි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට සභාගැබෙන් පිටව යන ලෙසට දැනුවත් කිරීමට...