මීතොටමුල්ල පංසකූලයට වැඩමකළ ඥානසාර හිමි, ඇස් කන් ඇරෙන්න සිදුකල අනුශාසනාව: Videos

මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද ගිලා බැසීමෙන් ජිවිතක්ෂයට පත්වූ පුද්ගලයන් 8 දෙනෙකුගේ අවසාන ආගමික වතාවත් අද...

” අළුත් අවුරුද්ද ඇරඹුවේ මුසලම නැකතකින්ද..? ශ්‍රී ලංකාවට දකුණින් වූ මුහුදේ භූකම්පනයකුත් “

ශ්‍රී ලංකාවට දකුණු දෙසින් ඇති සාගරයේ රිච්ටර් මාපකාංකයේ 5.7 ක භූ කම්පනයක් සිදුව ඇත...

“අනපෙක්ෂිත ව්‍යසනයේ කම්පනය හා සංවේදීතාවය ගැඹුරින් වටහා ගන්න – රජය මහ ජනයාගෙන් ඉල්ලයි”

රට පුරා අවුරුදු උත්සව පැවැත්වෙන අවස්ථාවක මීතොටමුල්ලේ සිදු වූ අනපේක්ෂීත ව්‍යසනයේ කම්පනය හා සංවේදීතාවය...