ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ සර්වොස්කි ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ සිය මෙහෙයුම් අරඹයි

වාණිජ වටිනාකමකින් යුත් ගල් වර්ග හා කෘතිම දියමන්ති කැපිමේ හා ඔප දැමිමේ ලොව ප්‍රමුඛ...

” ලංකාවට ආවේ නෑ කියූ වන්නාක්‍රයි වෛරසය කොළඹ හොල්ලයි? “

පසුගිය සතියේ සිට ලෝකයේ විශේෂ මාතෘකාවක් බවට පත්වෙමින් කථාබහට ලක්වූ වන්නක්‍රයි නමැති කප්පම් ඉල්ලන...

ඛනිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති යළි ඇවිලෙයි – අත්හිටුවනු ලැබූ වැඩවර්ජනය නැවතත්.

ඉල්ලීම් 03ක් මූලික කරගනිමින් ආරම්භ කොට අත්හිටුවනු ලැබූ වැඩවර්ජනය නැවත දැනුම්දීමකින් තොරව ආරම්භ කිරීමට...