ඡන්දය ප්‍රමාද වන්නේ 2013 මහින්ද ගෙනා පනතේ අඩුපාඩු නිසයි – මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සභාපති

බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පැවැති උපහාර උළෙලකදී  අදහස් දැක්වූ මහින්ද දේශප්‍රිය පවසා සිටියේ “රාජ්‍ය නිලධාරීන් වශයෙන්...