රවිරාජ්ගේ බිරිය ගොනු කළ අභියාචන පෙත්සම විසිවේ

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නඩරාජා රවිරාජ් මහතා ඝාතන නඩුවේ විත්තිකරුවන් නිදොස් කොට නිදහස් කරමින් දෙන...

අපටත් ඕනෑ අයිතීන් – සංක්‍රාන්තික ලිංගිකයෝත් සටනට

රජය විසින් සංහිඳියාව ඇති කිරීමට උත්සාහ කරනුයේ විෂම ලිංගිකයන් සඳහා පමණක්ද යන්න සංක්‍රාන්තික ලිංගිකයන්ගේ...