ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට පාර්ලිමේන්තුවේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියන්න ඉඩ නොදෙයි .එළියේ මඩුවක මාධ්‍ය හමුවක

ඊයේ කථානායක වරයා විසින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කන්ඩායම් නයකා දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයාට සතියක පාර්ලිමේන්තු තහනමක්...

ඇමතිවරුන්ට සැපවාහන ගන්න මියගිය හා ආබාදිත රනවිරුවන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප කපයි

මියගිය රනවිරවන් 27000 කගේ යැපෙන්නන් ගෙන් සහ අබාදිත රනරුවන් 14000 ක ගේ විශ්රාම වැටුපෙන්...

කොටින්ගේ ගුවන් පථ හයක් යළි බාර දී ඉවත් වෙන්නැයි හමුදාවට දැඩි බලපෑම් !!

කොළන්නාව තෙල් සංකීර්ණයට සහ කටුනායක ගුවන් කඳවුරට බෝම්බ දැමීමට කොටි සංවිධානය භාවිතා කළ ගුවන්...

නව ව්‍යවස්ථාවට කාන්තා අයිතීන් ඇතුලත් කරන තුරු අපි පාර්ලිමේන්තුව ළඟ විරෝධය පලකරනවා – නිමල්කා ප්‍රනාන්දු #SriLanka #LKA

පේ අයිතිවාසිකම් ඇතුළත් කරන තුරු. මෙහෙම තමයි බොහෝ රටවල් අයිතිවාසිකම් දිනා ගත්තෙ’ යනුවෙන් ‘ඉමාඩා’...