අම්පිටියේ සුමනරතන හිමියන්ට ඇප.. උසාවි ගිහින් ඇවිත් කීව කතාව මෙන්න (Video)

අධිකරණ නියෝග නොතකමින් සාමය කඩවන අයුරින් කටයුතු කළැයි චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගත් මඩකලපුව මංගලාරාමාධිපති...

අගමැතිවරයාට සුපිරි බලයක් හිමිවන පනත ගැන හෙළිදරව්වක්!

විධායක ජනාධිපති ධුරය ද අබිබවා යන සුපිරි බලයක් අගමැතිවරයාට ලබා දීමේ අරමුණින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කර...

පොලිසිය දෙකට කඩා, කෑලි කෑලි වලටත් කඩන්න සූදානමක්.!

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමෙන්තුව, ජාතික පොලිසිය සහ පලාත් පොලිසිය ලෙස කොටස් දෙකකට කඩන්නට ව්‍යවස්ථාදායක...