ශක්‍යතා අධ්‍යයනයට බිලියන 1.7කට වැඩි මුදලක් වැය කරලා – මධ්‍යම අධිවේගයේ දුෂණ රැසක් කෝප් කමිටුවේදී හෙළිවෙයි

ශක්‍යතා අධ්‍යයනයට බිලියන 1.7කට වැඩි මුදලක් වැය කරලා - මධ්‍යම අධිවේගයේ දුෂණ රැසක් කෝප් කමිටුවේදී හෙළිවෙයි

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka