අරලියගහ මන්දිරයේ සේවකයෙකුට කොරෝනා! අරලියගහ මන්දිරයේ සීමිත නිලධාරීන් කැඳවා සාමාන්‍ය පරිදි වැඩ

අරලියගහ මන්දිරයේ සේවකයෙකුට කොරෝනා! අරලියගහ මන්දිරයේ සීමිත නිලධාරීන් කැඳවා සාමාන්‍ය පරිදි වැඩ
  • කොරෝනා
  • කොරෝනා ආසාදිතයින්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka