ක්‍රීඩා පනතට එක් කළ නව නියෝග මාලාව මෙන්න (VIDEO)

ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවෙන් මෙරට ක්‍රීඩාවට බලපෑමක් එල්ල විය හැකි බැවින් මෙරට ඔලිම්පික් කමිටු බලධාරින්ගේ...

'ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ප්‍රමාද වුණේ කෑදරකම නිසා නෙවෙයි' – මැතිව්ස් (VIDEO)

වාර්ෂික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කිරීම ප්‍රමාද වූයේ ක්‍රීඩකයින්ට මුදල්වලට තිබෙන කෑදරකම නිසා නොවන...