සන්ධ්‍යාට තර්ජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඥානසාර හිමි වැරදිකරු වෙයි #SriLanka #LKA

අදාල චෝදනා සම්බන්ධයෙන් වැරදිකරු වූ ඥානසාර හිමිට දඬුවම් නියම කිරීම ලබන ජුනි මාසය දක්වා...

රාජකීය විවාහය සලිත කළ කළු ජාතික ඇමෙරිකානු බිෂොප්වරයා… #SriLanka #LKA

ඇයගේ පියාට මංගල උත්සවයට සහභාගි වීමට නොහැකිවීම සතියකට අධික කාලයක් මුළුල්ලේ බ්‍රිතාන්‍ය මාධ්‍යවල මුල්...